INNOVA Uluslararası Belgelendirme Test ve Mühendislik Hiz. Ltd. Şti.

Akredite, Avrupa Birliği ve Bakanlık Onaylı, Kosgeb Destekli CE Belgesi

CE Belgesi

CE belgesi conformity of european yani avrupaya uygunluk belgesi anlamına gelmektedir. CE belgesi ürün için zorunludur. Eğer ürün CE Direktifleri kapsamına giriyorsa üreticiler CE belgesi almak zorundadır.

CE Belgesi Testleri

Bir ürüne CE işareti iliştirilmesi yani CE belgelendirme işlemlerinin nin en önemli adımı CE belgelendirme testlerinin gerçekleştirilmesidir. CE belgelendirme testleri içinde ilk adım ürünün ilgili CE standartlarının doğru belirlenmesidir.

CE Eğitimleri

Firmanızın üretim veya ithalata yönelik ihtiyaçları doğrultusunda birçok direktif kapsamında CE belgelendirme eğitimlerini ister kendi eğitim salonumuzda ister firmanızda gerçekleştiriyoruz.

Makina CE Belgesi

2006/42/EC Makina Emniyeti Direktifi kapsamında Akredite, Bakanlık ve Avrupa Birliği onaylı CE Belgesi.

Elektrikli Cihazlar (LVD) CE Belgesi

2014/35/EU Alçak Gerilim Cihazları Direktifi (LVD) kapsamında Akredite, Bakanlık ve Avrupa Birliği onaylı CE Belgesi.

Tıbbi Cihazlar CE Belgesi

93/42/EEC Tıbbi Cihazlar Direktifi kapsamında Akredite, Bakanlık ve Avrupa Birliği onaylı CE Belgesi.

Sistem Belgelendirme

ISO, (International Organization for Standardization) Uluslararası Standart Organizasyonu’nun kısaltmasıdır.
ISO, uluslararası alanda standardizasyonu sağlamak amacıyla 23 Şubat 1947 tarihinde kurulmuştur.

TSE-TSEK Belgelendirme

Ürünlerin ilgili Türk Standardına uygunluğunu belirten ve aktedilen sözleşme ile TSE Markası kullanma hakkı verilen firma adına düzenlenen ve üzerinde TSE Markası kullanılacak ürünlerin ticari Markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir.

Gözetim ve Muayene

İhraç veya ithal edilecek malların belirlenen miktar, kalite ve özelliklere uygun olup olmadığının, ambalajlama, etiketleme, yükleme, taşıma, teslim zamanı vb. koşullarına ne ölçüde uyulduğunun, satıcı veya alıcının talebine istinaden, teknik inceleme sonucu bir rapora bağlanmasına gözetim denilmektedir.