CE Belgelendirme

Konusunda uzman mühendislerimiz ürünlerinizin ce belgesi çalışmalarını sorunsuz ve hızlı bir şekilde tamamlamaktadır.
Şirketimiz 200 den fazla firmanın ce belgelendirme çalışmalarını yürütmüştür. Referans listemiz için tıklayınız.

CE belgesi, ürünün Avrupa ürün mevzuatlarına uygunluğunu gösterir. Aşağıdaki durumlarda CE belgesi gerekmektedir.

1- Ürünlerin AB üyesi bir ülkeye ve Türkiye ye ihracatı veya ithalatı yapılacaksa

2- Türkiye sınırları içerisinde üretilmesi ve iç pazara sunulması durumunda,

ürünün mutlaka CE belgesi bulunması ve CE Belgelendirme çalışmaları yapılması gerekmektedir.

 • CE belgesi, bir ürün ya da ürün grubunun, Avrupa Birliği'nin sağlık, güvenlik, çevre ve tüketicinin korunması konusunda oluşturmuş olduğu, "ürün direktifleri" olarak anılan temel gerekliliklere uygun olduğunu gösterir.
 • CE işareti, taşımayan ürünler, Avrupa Birliği ülkelerine giremez, bu nedenle CE belgesi, ürünlerin Avrupa Birliği iç pazarında serbestçe dolaşımına olanak veren bir Endüstriyel ürün pasaportu olarak tanımlanabilir.

 • CE belgesi, ürünün AB içerisinde serbestçe dolaşımını sağlayan, 1 Ocak 2004 itibariyle Türkiye iç pazarında da kullanılma zorunluluğu olan, üreticinin garanti beyanı olmakla beraber bir bakıma ürünün pasaportu niteliğinde olan bir belgedir.

 • CE İşareti, bir kalite markası değildir. CE İşareti, herhangi bir yerden alınan marka olmayıp, imalatçı tarafından ürüne/ambalaja/ilgili dokümana yapıştırılır.

 • CE Belgesi Nasıl Alınır ve CE Belgelendirme Süreci

  1. 1- CE belgesi Alınması Gereken Ürünün Kapsamına Girdiği Direktif veya Direktifler Belirlenir.
  2. 2- Direktif veya Direktifler Belirlendikten Sonra Ürünün Direktif veya Direktifler Kapsamındaki Standart veya Standartları Belirlenir.
  3. 3- Ürününüzün Satılabileceği AB üyesi Ülke/Ülkelerde Ürünle İlgili Yürürlükte Olan Milli Kuralların Bulunup Bulunmadığını Belirlenir.
  4. 4- Direktif veya Direktifler Kapsamında Yol Haritası İncelenir ve En Uygun Yol Haritası Seçilir.(Her Direktifte CE Belgesine Ulaşmak İçin Üreticinin İzlemesi Gereken Yol Haritaları Mevcuttur).
  5. 5- Direktif veya Direktifler Kapsamında En Uygun Modül (Temel Gereklere Uygunluğunu Tespit Etmek İçin Öngörülen Uygunluk Değerlendirme Yöntemi) Seçilir. (8 Tane Temel Modül ve Bunların 8 Tane Varyantı Bütün Bir Uygunluk Değerlendirme Prosedürü Oluşturabilmek Amacıyla Çeşitli Şekillerde Birbiri İle Kombinasyonlar Oluşturabilir.Genel Bir Kural Olarak, Bir Ürün Tasarım ve Üretim Aşamaları Boyunca Bir Modüle Göre Uygunluk Değerlendirmesine Tabi Tutulur).
  6. 6- Ürünün Riskli Grup Ürün Olup Olmadığı Belirlenir.Riskli Grup Ürünse Onaylanmış Kuruluş (Notified Body) ’lardan En Uygun Belgelendirme Teklifi Alınır.
  7. 7- Ürünün Standartlara Uygun Olarak Üretiminin Yapılıp Yapılmadığı Kontrol Edilir.
  8. 8- Ürünün Mekanik, Elektriksel ve Konstrüksiyon Yapısındaki Risk Analizleri yapılır.Risk Analizi Sonucunda Ürün Üzerinde Güvenlikle Alakalı Oluşabilecek Bir Takım Ufak Çaplı Değişimler Olabilir.Bu Konuda Uzmanlarımız ve Firmanın Teknik Kadrosu İle Yapılacak Toplantılardan Sonra Ürünün Son Hali Belirlenir.
  9. 9- Ürün Standart veya Standartlar Kapsamında Test Edilmesi Gerekiyorsa Akredite Bir Test Kuruluşundan (Yurt İçi veya Yurt Dışı) Test Edilmesi İçin En Uygun Teklif Alınır.
  10. 10- İmalat Safhasında Uygulanması Gereken Standart veya Standartlar Hakkında Gerekli Eğitimler Uzman Kişiler Tarafından Firmanın Teknik Personeline Verilir.
  11. 11- Üretimde Uygulanması Gereken Üretimin Standartlara Uygunluğunu Sağlayacak İş Emirleri Hazırlanır ve Eğer Firmada Uygulanan Bir Kalite Yönetim Sistemi Varsa Bu İş Emirleri Kalite Yönetim Sistemi Prosedürlerine Eklenir ve En Verimli Şekilde Uygulanması Sağlanır.
  12. 12- Ürünün Montaj, İşletmeye Alma, Son Kullanıcı ve Bakım El Kitapları Direktif ve Standartlar Kapsamında Oluşturulur.
  13. 13- Ürünün Etiketleme ve İşaretlemeleri Direktif ve Standartlara Uygun Olarak Yapılır.
  14. 14- Ürünün Teknik Dosyası Hazırlanır.Teknik Dosya Üreticide 10 Yıl Saklanması Gereken Ürünle Alakalı Tüm Teknik Bilgilerin ve Raporlarının Bulunduğu Dosyadır.Teknik Dosya Hazırlanırken Direktif ve Standartların Belirttiği Şekilde Hazırlanması Gerekir.
  15. 15- Ürünün CE Deklarasyonu Hazırlanır.(Deklarasyon Üreticinin Ürünü Belirtilen Direktif ve Standartlarda Ürettiğini Beyan Eden Belgedir)
  16. 16- Ürüne CE İşareti İliştirilir.

  Ce Belgesi kapsamına giren ürünler aşağıda listelenmiştir

  1. Oyuncaklar
  2. Asansörler
  3. Yapı İnşaat Malzemeleri
  4. Makinalar
  5. Kişisel Koruyucu Ekipmanlar
  6. Otomatik Olamayan Tartı Aletleri
  7. Tıbbi Cihazlar (Medikal Aletler)
  8. Vücut İçerisine Giren Aktif Tıbbi Cihazlar
  9. Basit Basınçlı Kaplar
  10. Gaz Yakan Cihaz ve Aletler
  11. Sıcak Su Kazanları
  12. Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Cihazlar
  13. Gezi Tekneleri

  CE işareti' nin ürüne iliştirilmesinin yolları nelerdir?

  1. CE işaretinin ürüne nasıl iliştirileceği, ilgili direktiflerde belirtilmektedir. Ürünlerin, CE işaretli olarak piyasaya sunulmasından üretici sorumludur. Ancak; eğer üretici ya da üreticinin yetkili temsilcisi AB içinde değilse, bu sorumluluğu ithalatçı yerine getirmek zorundadır. Bir başka deyişle, ithalatçı ithal ettiği ürünlerin AB normlarına uygun olduğunu garanti etmek zorundadır. Üreticinin bu işareti ürüne iliştirebilmesi için çeşitli alternatifler sunulmuştur;
  2. Düşük riskli ürünlerin (örneğin, bazı makinalar), direktifin güvenlik koşullarına uygunluğu, üreticinin kendisi tarafından test edilebilmekte ve bu ürünler hakkında üreticinin yayımlayacağı uygunluk beyanı ile CE işareti, üretici tarafından ürüne iliştirilmektedir.
  3. Yüksek riskli ürünlerin ise (örneğin, bazı tıbbi cihazlar ve bazı makinalar) mutlaka, AB Resmî Gazetesi?nde adı yayımlanmış yetkili test ve belgelendirme kuruluşları (Onaylanmış kuruluşlar-Notified bodies) tarafından test edilmesi gerekmektedir. Onaylanmış kuruluşun bu incelemesine istinaden, üretici CE işaretini ürününe iliştirmektedir.

  CE işaretinde Yapılan Sahtekarlıklar

  Bazı firmalar ürün için teknik dosya hazırlamadan veya eğer gerekiyorsa gerekli CE testleri'ni yaptırmadan ürüne CE işareti iliştirmektedir. Bu durumda güvenlik ile ilgili yönetmelik ve standartlara uygunsuz olarak markalandığı tespit edilen ürünlerin önce üreticiden teknik dokümanı istenmekte, 15 gün içerisinde teknik doküman Avrupa mahkemelerine ulaştırılmazsa ürünün satışı durdurulabilmekte, gerektiğinde kullanıcılardan geri çağrılmaktadır. Bu durumda üretici ve/veya onun Avrupa'daki temsilcisi tazminat talepleri ve Avrupa'da bir daha ürün pazarlayamamak gibi yaptırımlarla karşılaşabilir.

  Paylaş