EMC Yönetmeliği EğitimiEğitimin Adı

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (EMC) (2014/30/EU) Eğitimi

Eğitimin Konusu

2014/30/EU Elektromanyetik uyumluluk direktifi kapsamında ilgili direktifin kapsamı, genel şartları ve ürünle ilgili CE test ve belgelendirme çalışmaları hakkında temel ve örnekli eğitim verilerek bu direktif üzerine çalışacak olan personelin temel bilgilendirilmesini sağlamaktır.

Eğitimin İçeriği

  1. Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği Ve Türkiyede Uygulamaları
  2. Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği Ve Temel Gerekleri
  3. Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği Klavuzu
  4. Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliğinin Diğer Yönetmeliklerle Uygulamaları
  5. Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği Harmonize Standartları
  6. Teknik Dosya
  7. AT Uygunluk Beyanı/Deklarasyonu

Paylaş