Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Denetimleri

29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği, İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği, yönetmelikleri gereği olarak; işletmelerinizde işçilerin kullandığı tüm CE işareti ve CE belgesi kapsamındaki makina, cihaz ve ekipmanların CE işareti ve CE belgesi taşımadıkları durumunda, CE belgesinin gerektirdiği tüm sorumlulukları yerine getirmekle işverenler sorumludur.

Bu yönetmelikler kapsamında işletme sahibi işveren her nihayet bu makina, cihaz ve ekipmanların üreticisi olmasada;

  • CE işaretleme (CE belgesi) kapsamında yapılması gereken risk analizleri (EN ISO 12100, EN ISO 13849-1, C tipi standart incelemesi),
  • Makina emniyeti yönetmeliği (2006/42/AT) “Ek I Temel Sağlık ve Güvenlik Gereklilikleri” incelemesi,
  • Elektriksel Güvenlik Testleri (EN 60204-1),

çalışmalarını yaparak CE işaretleme (CE belgesi) teknik dosyası altında bu çalışmaları toplayarak,​ AT Uygunluk Beyanı (EC Declaration of Conformity) nı imzalamaları gerekmektedir.

Bu kapsamda yapılması gereken tüm çalışmaları; uzman mühendis personellerimizle, INNOVA Uluslararası Teknik Kontrol ve Test Hizmetleri olarak gerçekleştirmekteyiz.