Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetim Ve Denetim Faaliyetleri

  • Piyasaya arz edilen ürünlerin güvenli ve mevzuatına uygun olup olmadığının denetlenmesine ilişkin tüm işlemleri kapsayan Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD) faaliyetleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmektedir.
  • Her geçen yıl etkinliği artırılarak devam eden bu faaliyetlerde, 81 ilde yerleşik Sanayi ve Ticaret İl Müdürlükleri aracılığı ile yerinden yürütme stratejisini benimseyen Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, bu çerçevede tüm İl Müdürlükleri ilgili personeline Avrupa Birliği projelerinden de destek alarak eğitimler sağlamıştır.

  • Sanayi ve Ticaret Bakanlığı daha etkin Piyasa Gözetimi ve Denetimi gerçekleştirmesi için yol gösterici rehber oluşturmak ve uygulamada birlik sağlamak amacıyla her yılın ilk çeyreğinde yıllık denetim planı ve strateji metni hazırlanmakta olup, olağan ve ihbar/şikâyetler sonucu gerçekleştirilen denetim faaliyetlerinin yanı sıra belirli ürünlere, belirli illerde, belirli zamanlarda odaklanmış denetim yapılmasını düzenleyen bu yıllık planlar çerçevesinde denetimler yürütülmektedir.

  • Yıllık planlar çerçevesinde yürütülen denetimlerin temel amacı; mevzuatına aykırı üretilmiş, tehlikeli ürünlerden tüketiciyi korumaktır. Ülkemiz piyasasının büyüklüğü dikkate alındığında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı kaynaklarının etkin ve verimli kullanılabilmesi için şüpheli ürünlerle ilgili ihbar ve şikâyet mekanizmasının iyi işlemesi büyük önem taşımaktadır.

  • Tüketiciler, ürünlerle ilgili şikayet ihbarlarını, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı na hızlı ve kolay ulaştırabilmeleri amacıyla online “ÜRÜN GÜVENLİĞİ ŞİKÂYET FORMU” oluşturulmuştur. Şikayet sahipleri bu forma, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı web sayfasında yer alan Ürün Güvenliği Şikayetleri linkinden ulaşabilirler. Basın yayın organlarında yer alan herhangi bir kazaya sebebiyet vermiş ürünlere ilişkin haberler de dahil, kamuoyundan alınan her türlü ihbar ve şikâyetlere hızla müdahale edilmektedir.