CE Belgelendirme Süreci

1. Aşama

 • Ürünün teknik özelliklerinin tanımlanması;
 • Ürünün hangi direktifler kapsamında olduğunun belirlenmesi;
 • Ürüne özel standartların araştırılması;
 • Uygulanacak direktiflerin ve harmonize standartların belirlenmesi;
 • Kalite Yönetim Sistemi gereksinimlerinin incelenmesi ;

(Bazı direktifler CE işareti sürecinde kalite sistemi bulunmasını öngörmektedir)

2. Aşama

 • Teknik Dokümantasyon / Teknik Dosyanın hazırlanması;
 • Risk Analizinin yapılması;
 • Normlara uygun kullanım kılavuzu hazırlanması;
 • Ürünün test,analiz ve teknik kontrollerinin yapılması; (Bu kontroller firma içindeki imkanlarla ya da gerekli durumlarda Onaylı Kuruluşlar veya test laboratuarları tarafından yapılabilir.)
 • Uygunluk Beyanı’nın yayınlanması;
 • Gerekli durumlarda Onaylı Kuruluş veya test kuruluşundan sertifika ve/veya test raporu alınması;

3. Aşama

 • CE işareti'nin ilgili direktife uygun olarak ürüne iliştirilmesi

4. Aşama

 • Ürüne ait Teknik Dosya’nın ürünle ilgili direktifte belirtilen süreyle saklanması ve gerektiğinde yetkili makamlara/ piyasa gözetimi yapan yetkili kurumlara sunulabilecek şekilde arşivlenmesi.
 • Müşteri başvurusunu firmamızı iletir
 • CE Belgesi alacak olan firmadan ürün ile ilgili gerekli bilgiler temin edilir
 • Ürün onaylanmış kuruluş gerektiren bir ürün ise ürün kapsamına göre yurt içi ve yurt dışındaki onaylanmış kuruluşlardan fiyat araştırması yapılır.
 • Bu fiyatlar doğrultusunda firmaya CE Belgelendirme teklifi gönderilir
 • Teklifin kabul edilmesi durumunda müşteri ve firmamız arasında sözleşme yapılır
 • Eğer ürün ilgili direktife göre testler gerektiriyor ise ürüne gerekli testler yapılır
 • Teknik Dosya için ürüne ait gerekli tüm bilgi ve belgeler tamamlanır.
 • Tüm bu işlemlerden sonra firmaya CE Belgesi ve Teknik Dosya teslim edilir.