CE Belgesi Nedir?

CE belgesi (Conformity of European) yani (Avrupaya Uygunluk) belgesi anlamına gelmektedir. CE belgesi ürün için zorunludur. Eğer ürün CE direktifleri kapsamına giriyorsa üreticiler CE belgesi almak zorundadır.

CE belgesi olan bir ürünün kaliteli bir ürün olduğu düşüncesi yanlıştır. CE belgesi bir kalite belgesi değildir. Ürünün kullanım sırasında güvenli olup olmadığı ile ilgilidir. CE belgesi olan ve CE işareti taşıyan bir ürün; insan sağlığı, hayvan sağlığı, bitki yaşam sağlığı, can güvenliği, çevrenin ve tüketicinin korunması açısından minimum güvenlik koşullarını yerine getirdiğini gösteren bir işarettir.

CE işaretini taşıyan bir ürün aşağıdaki unsurları yerine getirmelidir.

 • Can ve mal güvenliği,
 • İnsan sağlığı tehdit etmemesi,
 • Çevreyi koruması,
 • Enerji tasarrufu.

CE belgesi sadece direktiflerde belirtilen şartlara uygunluk sağlandığında geçerlidir.

Ürünlerde CE Belgesi bulunması TÜRKİYE de zorunlumudur?

Türkiyede CE belgesi zorunludur. Türkiye de Avrupa Birliği uyum yasaları göre 23 adet ürün gurubunda ce belgesi zorunluluğu vardır. Bakanlık bu konuda denetimler yapmaktadır. Aşağıda CE belgesi bulunması zorunlu olan ürün grupları listelenmiştir.

Üreticiler tarafından CE Belgesi Alınması Zorunlu olan Ürünler

 • Makinalar (kısmen tamamlanmış makinalarda dahil)
 • Asansörler
 • Alçak Gerilim ile çalışan elektrikli cihazlar ( 220 volt ve 380 volt ile çalışan tüm elektrikli cihazlar)
 • Oyuncaklar (14 yaşına kadar olan tüm cocukların kullanacağı tüm oyuncaklar)
 • Kişisel Koruyucu Ekipmanlar (eldivenler,gözlükler,ayakkabılar, kulaklıklar vb. tüm koruyucu ekipmanlar)
 • Otomatik olamayan tartı aletleri
 • Tıbbi Cihazlar (teşhis tanı ve tedaviye yardımcı olan tüm tıbbi cihazlar ve bu amaçla kullanılan malzemeler)
 • Vücuda içerisine giren aktif tıbbi cihazlar
 • Basit Basınçlı Kaplar
 • Gaz Yakan Cihaz ve Aletler
 • Sıcak Su Kazanları
 • Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Cihazlar
 • Gezi Tekneleri
 • Radyo Telokominikasyon Ekipmanları
 • Sivil Amaçlı Patlayıcılar
 • Yapı Malzemeleri (Binalarda ve yapı işlerinde daimi olarak kullanılan tüm malzemeler)

Avrupa birliği üye ülkeleri farklı ülkelerdeki farklı standartlaşmanın önüne geçmek ve ortak bir standardizasyonun sağlanması amacı ile CE belgesi kapsamına giren ürünler için ortak standartlar yayınlanmıştır. Tüm üye ülkeler bu standartlara uygun bir şekilde CE belgelendirme çalışmaları yapmalıdır.

Harmonize standartlar (harmonized standarts) olarak adlandırılan bu ortak standartlarda avrupa birliğinin yayınlamış olduğu 24 adet direktifin-yönetmeliğin (yeni yaklaşım direktifleri-yönetmelikleri) kapsamına ayrı ayrı eklenerek ce belgelendirme konusunda ortak bir yaklaşım belirlenmiştir.

Avrupa birliğinin yayınlamış olduğu bu 24 adet direktifin-yönetmeliğin ilk sayfasında bulunan kapsam bölümündeki açıklama ilgili direktifin-yönetmeliğin kapsamına giren ürünler belirlenmektedir. Aynı zamanda avrupa birliğinin yayınlamış olduğu harmonize standartların ilk sayfasında bulunan kapsam bölümündeki açıklama ilgili harmonize standartların kapsamına giren ürünler belirlenmektedir.

Bir ürünün CE belgelendirme çalışması yapılırken ilk önce ürünün bu 24 direktifin hangisi (hangileri) kapsamına girdiği belirlenmeli, ardından ilgili harmonize standartı veya standartları belirlenerek, direktifin ilgili ürün için belirlediği CE belgelendirme çalışması yol haritası takip edilerek yapılır.

AB Standartlar Komisyonu'nda tüm standartlar tartışılmakta ve AB'ye üye ülkelerin ulusal standartları yerine, Avrupa Normları (EN) oluşturulmaktadır. Bu normlar daha sonra gruplanarak (Makinalar, Oyuncaklar, Basınçlı Kaplar… gibi) AB direktiflerini ortaya çıkarmaktadır.

Avrupa Birliğine üye herhangi bir ülkeye ithal edilecek ürünlerde AB normlarına uygunluk ifadesi olan CE belgesi istenmektedir. CE işareti, ürünün direktiflerce belirlenen şartlara uygun olarak üretildiğini belirmektedir. Avrupa Birliğine ithal edilen ürünlerde CE belgesi olmadığı taktirde, doğacak olan zararlardan ithalatçı ve üretici sorumlu tutulur.

CE işareti Avrupa Birliği üye ülkeler içinde, direktiflerde belirtilen ürünlerin serbestçe dolaşabilmesi için imalatçı tarafından ürün üzerine vurulması gereken, ürünün sağlık ve güvenlik şartlarına uyduğunu belirtir işarettir. Ürüne CE işareti vurmak; varsa gerekli testlerin yapıldığı, Risk analizlerinin uygulandığı ve teknik dosyasının bulunduğu ve deklerasyon (CE belgesi) düzgün bir şekilde hazırlandığı anlamına gelmektedir.

CE belgesi Avrupa Topluluğu üye ülkeleri içindeki sınırlar arası ticarette bir ürün pasaportu görevi görmektedir. Saklanan, korunan, sorulduğunda resmi makamlara verilen bir uygunluk belgesidir.

CE işareti resmi bir işaret olup, bütün AB ülkelerinde geçerlidir. CE markası imalatçı tarafından vurulan bir marka olup, kalite markası veya garanti belgesi değildir. CE markası, tüketiciler için değil, yetkililer için vurulmaktadır.

Bu seviyenin altındaki mamuller emniyetsiz olarak nitelenir ve piyasaya arz edilmezler, dolayısıyla kalitesiz olarak kabul edilirler. Şayet bir ürün CE ile markalanmış ise, AB direktiflerine göre üretildiği kanaati ile bu ürünün AB ülkelerinde serbest dolaşımına ve pazarlanmasına izin verir.

 • Avrupa Birliğine ihraç edilen her ürünün CE belgeli olması şarttır.
 • Gümrük te TSE ile CE belgesi konusunda sorun mu yaşıyorsunuz?
 • Bakanlık tarafından yapılan CE denetimlerinde tutanak mı tutuldu?
 • Avrupa birliği üyesi ülkelere ihracat mı yapacaksınız?
 • Müşterileriniz sizden CE belgesi mi istedi?
 • Gireceğiniz ihalelerde CE belgesi mi isteniyor?
 • İş güvenliği yasası gereği işletmenizde CE işareti olmayan makinaların CE uygunluk gerekliliklerini sağlamak mı istiyorsunuz?
 • Veya tüm bunların dışında ürününüz için CE belgesi mi almak istiyorsunuz?

CE belgesi ürünün girdiği standarda göre ce belgesi vermeye yetkili bir kuruluş tarafından verildiği gibi Üretici kendisi de hazırlayabilir. Eğer isterse üretici onaylanmış kuruluşlardan uygunluğa şahitlik belgesi de alabilir. Bu konuda üretici istediği takdirde firmamızdan hizmet alabilmektedir.

Eğer ürünü risksiz ise, ürünün temel gereklere uygunluğunu kendisi beyan edebilir. Burada, üreticinin bu büyük sorumluluğu, güven ilkesini sarsmayacak şekilde taşıması gerekir. AB mahkemelerinde uygunluğu beyan edilip, temel gerekleri sağlamadığı belirlenen ve piyasadan toplatılan ürünlerle ilgili, üreticiye uygulanacak cezai yükümlülüklere ilişkin pek çok davanın sürdüğü bilinmektedir.

Ürünü riskli ise; ürünün temel gereklere uygunluğunun incelenmesi, onaylama yöntemiyle yapılır. Ürünün,risk derecesine bağlı olarak, ilgili Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş ve AB'nin de resmi olarak tanınan bir Onaylanmış Kuruluş (Notified Body) tarafından incelenmesi ve gerekli testlerin yapılarak bu kuruluş tarafından onaylanması gerekir.

Bir üretici kendi ülkesi ya da başka bir üye ülkedeki resmi tanınırlılığı olan herhangi bir Onaylanmış Kuruluşu seçebilir. AB ülkelerinde CE işareti bulunmayan riskli bir ürünü, bir üye ülke üreticisi kendi ülkesinde kullanamaz. Bunun güvencesi, üye ülkenin ilgili Bakanlığının kontrolündedir. Onaylanmış Kuruluşların yasal olarak yetkilendirilmiş olması (akredite edilmesi) gerekir. Bu kuruluşlar belirli uygunluk incelemelerinde uzmanlaşmış ve sadece o konularda inceleme yapabilme yetkisine sahiptirler. Taşeron kullanabilirler ve uygunluk değerlendirme işlemlerini " Modüler Yaklaşım Sistemi"ne göre yaparlar. Tarafsız olmak zorundadırlar.

Türkiye'de 30 a yakın onaylanmış kuruluş bulunmaktadır. 16 Aralık 2006 tarihinde ülkemizden ilk defa TSE 1783 kimlik numarası ile onaylanmış kuruluş olarak atanmıştır. Bunun yanı sıra her ürün onaylanmış kuruluş belgesi gerektirmemektedir. Ürünün riskli gurup ürün olmamasına rağmen üretici onaylanmış kuruluşdan belge istemesi durumunda Onaylanmış kuruluşlar "Uygunluğa Şahitlik Belgesi" yani "Attestation of Conformity" verebilmektedir. Bu konuda detaylı bilgileri firmamız ürününüzü inceledikten sonra size bilgi vermektedir.

CE belgesi gerektiren ürünlerin piyasa gözetimi ve denetiminden sorumlu kuruluşlar, AB’nin ürünlere CE işareti iliştirilmesini öngören Yeni veya Global Yaklaşım Direktiflerinin uyumu ile görevlendirilen kamu kuruluşlarıdır.

Ürünün piyasaya arzının yasaklanması, toplatılması ve bertarafı aşağıdaki hallerde söz konusu olmaktadır

4703 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde sayılan piyasaya arzın yasaklanması, ürünün toplatılması ve bertarafına dair müeyyideler, yetkili kuruluşlarca yürütülen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri esnasında ürünün ilgili teknik düzenlemesine uygun ve güvenli olmadığının tespit edilmesi halinde uygulanır.