Elektromanyetik Uyumluluk Testleri (EMC)

  • Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi ( Electromagnetic Compatibility-EMC ), herhangi bir sistem veya cihazın, çevrede bulunan diğer sistem ve cihazlardan etkilenmeden ve bunları etkilemeden çalışmasını amaçlar.
  • Elektrili ve elektronik cihazlar, çalışmaları sırasında ürettikleri ve çevreye yaydıkları elektromanyetik gürültü veya darbelerle, diğer cihazların fonksiyonlarını veya performanslarını etkilememelidir.
  • Bununla birlikte herhangi bir cihaz çalışması sırasında ortamdan gelebilecek elektromanyetik etkilere karşı herhangi bir etkilenme göstermemelidir. Bu iki temel gereksinim birbirini tamamlayan unsurlardır ve cihazlar her iki temel şartı sağlamalıdır.
  • Ürünlerin piyasaya arz edilebilmeleri için CE işaretlemesinin uygun şekilde yapılması gerekmektedir. Avrupa Birliği 2014/35/EC nolu EMC Direktifi ve harmonize ürün standartları; direktif kapsamına giren ürünlerin gerektiği genel krıterleri açıklamaktadır.
  • Anlaşmalı olduğumuz EMC Deney Laboratuvarında; üreticilerin EMC Direktifi kapsamındaki ürünlerine, CE işareti iliştirebilmeleri için gerekli olan deneyler yapılmaktadır.