Elektromanyetik Girişim Testleri (EMI)

  • Radyo Frekans (RF) dalgaları ile çalışmakta olan cihazların normal kullanımda çalışma frekanslarını , çıkış güçlerini ve zararlı yayınlarını tesbit ederek bulundukları ortamda herhangi bir girişime neden olup olmadıklarını belirlemek amacıyla EMI (Elektromanyetik Girişim) deneyleri yapılır.
  • Ürünlerin piyasaya CE işaretli arz edilebilmesi için R&TTE ( Radyo-Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları ) direktifi kapsamında bulunan cihazların, ilgili standartlarında belirtilen EMI test şartlarını sağlaması gerekir.
  • R&TTE direktifi; telsiz ve telekomünikasyon ekipmanlarının hangi kriterler ile üretilmesi gerektiğini, üretici sorumluluklarının neler olduğunu kapsar.
  • R&TTE direktifi; cep telefonları , uydu alıcıları , sabit ve direkt telefonlar , ADSL modem ve tüm data modemleri , bluetoots , baz istasyonları , radyo-linkler , radyo ve TV vericileri gibi telsiz ve telekomünikasyon ekipmanlarının tamamını kapsar.
  • Anlaşmalı olduğumuz EMI Deney Laboratuvarında; üreticilerin EMI Direktifi kapsamındaki ürünlerine, CE işareti iliştirebilmeleri için gerekli olan deneyler yapılmaktadır.