Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği Eğitimi

Eğitimin Adı

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği (PPE) Eğitimi (89/686/EEC)

Eğitimin Konusu

89/686/EEC Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği (PPE) kapsamında ilgili direktifin kapsamı, genel şartları ve ürünle ilgili CE test ve belgelendirme çalışmaları hakkında temel ve örnekli eğitim verilerek bu direktif üzerine çalışacak olan personelin temel bilgilendirilmesini sağlamaktır.

Programın İçeriği

  • Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği Ve Türkiyede Uygulamaları
  • Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği Ve Temel Gerekleri
  • Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği Kategorizasyon Rehberi
  • Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği Harmonize Standartları
  • Teknik Dosya
  • At Uygunluk Beyanı
  • AT Tip İnceleme Belgesi