LVD Yönetmeliği Eğitimi​​​

Eğitimin Adı

Alçak Gerilim Cihazları Yönetmeliği (LVD) Eğitimi (2014/35/EU)

Eğitimin Konusu

Eski yönetmelik numarası (2006/95/EC) olan yeni Alçak Gerilim Cihazları Direktifi (2014/35/EU) kapsamında ilgili direktifin kapsamı, genel şartları ve ürünle ilgili CE test ve belgelendirme çalışmaları hakkında temel ve örnekli eğitim verilerek bu direktif üzerine çalışacak olan personelin temel bilgilendirilmesini sağlamaktır.

Programın İçeriği

  • LVD Yönetmeliği ve Türkiye’de Uygulamaları
  • Eski ve Yeni LVD Yönetmeliği Arasındaki Farklar
  • LVD Yönetmeliği ve Temel Gerekleri
  • Harmonize Standartlar
  • Teknik Dosya
  • AB Uygunluk Beyanı / EU Declaration of Conformity
  • İşaretleme
  • Kullanım Bakım Kılavuzu/Talimat
  • Elektriksel Güvenlik