Makine Emniyeti Eğitimi

​​Eğitimin Adı

Yeni Makine Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/EC)

Eğitimin Konusu

1 Ocak 2010 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olan ve 1 Ocak 2010 tarihinden sonra üretilecek tüm makinelerin CE belgelendirilmesinde uygulanacak olan Makine Emniyeti Yönetmeliğine göre makinelerin CE markalamasının nasıl yapılabileceğini tanımlamak ve makine emniyet direktifinin gereklerini açıklamak. Yeni direktif (2006/42/EC) ve eski direktif (98/37/EC) arasındaki farklar ve geçiş sürecinde yapılması gereken uygulamalar anlatılacaktır. Katılımcılara CE Markalamasının ne olduğu uygulama yöntemleri ile birlikte anlatılacak, örneklerle makine emniyet direktifi tanıtılacak, teknik dosya, risk analizleri ve kullanım klavuzlarında neler bulunması gerektiği açıklanacaktır.

Programın İçeriği

 • Makine Emniyeti Yönetmeliği Tanıtım
 • Makine Emniyeti Yönetmeliği Harmonize Standartları
 • Makine Emniyeti Yönetmeliği Ek I Temel Sağlık ve Güvenlik Gereklilikleri Analizi
 • EN ISO 12100 Risk Analizi
 • EN 60204-1 Elektriksel Güvenlik Testleri ve Analizi
 • EN ISO 13849-1 Kontrol Kumanda Sistemlerinin Güvenliği Genel Bakış
 • Mekanik Tasarım ve Koruyucular
 • Durdurma, Acil Durdurma, Reset
 • Hidrolik ve Pnömatik Sistemlerinin Güvenliği
 • Emniyet Ekipmanları ve Teknolojileri
 • Elektromanyetik Uyumluluk (EMC)
 • Patlama Tehlikesi Olan Yerlerde Kullanım
 • Kullanım-Bakım Kılavuzu/Talimatı
 • Teknik Dosya
 • AT Uygunluk Beyanı
 • AT Tip İnceleme Belgesi