R&TT Yönetmeliği Eğitimi

Eğitimin Adı

Radyo Ve Telekomınıkasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği (R&TTE) Eğitimi (1999/5/EC)

Eğitimin Konusu

1999/5/EC Radyo Ve Telekominikasyon Terminal Ekipmanlari direktifi ve harmonize standartları kapsamında ilgili direktifin kapsamı, genel şartları ve ürünle ilgili CE test ve belgelendirme çalışmaları hakkında temel eğitim verilerek bu direktif üzerine çalışacak olan personelin temel bilgilendirilmesini sağlamaktır

Programın İçeriği

  • Radyo Ve Telekomınıkasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği Ve Türkiyede Uygulamaları
  • Radyo Ve Telekomınıkasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği Ve Temel Gerekleri
  • Radyo Ve Telekomınıkasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği Klavuzu
  • Radyo Ve Telekomınıkasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliğinin Diğer Yönetmeliklerle Uygulamaları
  • Radyo Ve Telekomınıkasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği Harmonize Standartları
  • Teknik Dosya
  • At Uygunluk Beyanı