Ürününüz CE Kapsamında mı?

CE İşareti hangi ürünlere iliştirilmelidir?

Üye ülkelerde veya üçüncü ülkelerde üretilmis tüm yeni ürünlerin,

Üçüncü ülkelerden ithal edilen kullanılmıs veya ikinci el ürünlerin,

Direktiflerin hükümlerine yeni ürünmüs gibi tabi olan, önemli ölçüde değisikliğe uğratılmıs ürünlerin,

CE isareti tasıması gerekmektedir

CE uygunluk işareti gerektirmeyen klasik yaklaşım direktifleri kapsamına giren ürün ve/veya ürün grupları

Motorlu araçlar ve tarım orman traktörleri,

• Gıda maddeleri,

• Kozmetikler,

• Tehlikeli maddeler ve kimyasallar,

• Tekstil ve deri mamulleri,

• Orman ürünleri,

• Sınai gübreler.