Elektro Manyetik Uyumluluk Testleri (EMC)


  1. Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi ( Electromagnetic Compatibility-EMC ), herhangi bir sistem veya cihazın, çevrede bulunan diğer sistem ve cihazlardan etkilenmeden ve bunları etkilemeden çalışmasını amaçlar.
  2. Elektrili ve elektronik cihazlar, çalışmaları sırasında ürettikleri ve çevreye yaydıkları elektromanyetik gürültü veya darbelerle, diğer cihazların fonksiyonlarını veya performanslarını etkilememelidir.
  3. Bununla birlikte herhangi bir cihaz çalışması sırasında ortamdan gelebilecek elektromanyetik etkilere karşı herhangi bir etkilenme göstermemelidir. Bu iki temel gereksinim birbirini tamamlayan unsurlardır ve cihazlar her iki temel şartı sağlamalıdır.
  4. Ürünlerin piyasaya arz edilebilmeleri için CE işaretlemesinin uygun şekilde yapılması gerekmektedir. Avrupa Birliği 2014/30/EU nolu EMC Direktifi ve harmonize ürün standartları; direktif kapsamına giren ürünlerin gerektiği genel krıterleri açıklamaktadır.
  5. Anlaşmalı olduğumuz EMC Deney Laboratuvarında; üreticilerin EMC Direktifi kapsamındaki ürünlerine, CE işareti iliştirebilmeleri için gerekli olan deneyler yapılmaktadır.

Paylaş