Makina Güvenlik Testleri

EN 60204-1:2006+A1:2009

Makinalarda Güvenlik - Makinaların elektrik techizatı - Bölüm 1: Genel Kurallar


Uygulanan Testler

  1. Topraklama Direnci Deneyi
  2. İzolasyon (Yalıtım Direnci Deneyi)
  3. Gerilim Testleri

Topraklama Direnci Deneyi

Toprak hattı süreklilik testi, PE (koruma) iletkeni ile erişilebilir metal kısımlar arasında gerçekleştrilir. Amaç, herhangi bir kaçak anında operatörün güvenliğinin sağlanmasıdır. 50Hz-10A akım enjeksiyonu en az 10sn. uygulanır. Ölçülen direnç değeri 0,5 Ω 'dan düşük olmalıdır.

İzolasyon (Yalıtım Direnci Deneyi)

İzolasyon testinin amacı kullanılan malzemenin izolasyonun kontrol edilmesidir. Panodaki faz-nötr ve PE (koruma) iletkenleri arasında gerçekleştirilir. Uygulanan her 500V DC gerilim değeri için ölçülen direnç 1 MΩ' dan düşük olmamalıdır.

Gerilim Testleri

Yüksek gerilim testinin amacı ise, makina üzerinde normalde gerilim altında bulunan erişilebilir metal kısımların operatör ile temasını engelleyen izolasyon malzemesinin dayanımını test etmektir. Kullanılan deney gerilimi AC 50Hz'lik olmalıdır. Gerilim değerleri 1000-5000V arasında değişir. Panodaki kısa devre edilmiş faz ve nötr iletken ile PE (koruma) iletkeni arasında gerçekleştirilir. Testin yapıldığı cihaz üzerinde ayarlanan limit akım değerine (1mA~500mA arasında değiştirilebilir.) ulaşıldığında test otomatik olarak durur. Standartlarca belirtilmiş bu akım ile ölçüm yapılan izolasyonun delinmesi engellenir. Bu değer genellikle 5mA' e ayarlanır.

Eğer makina gövdeden topraklanmış ise kaçak akım testine gerek yoktur. Bu gibi durumlarda, toprak hattı iletkeninden geçen akım çok hassas bir akım pensi ile ölçülebilir.

Paylaş