Gözetim ve Muayene

Günümüzde, globalleşme ve artan rekabetle birlikte tüm pazar oyuncuları için şirket proseslerinin verimliliğini ve etkinliğini arttırmak ve temin etmek her zamankinden daha hayatî hale gelmiştir.

İmalatçı, satıcı, alıcı, yükleyici, nakliyeci, sigortacı, aracı, gümrük, v.b. taraflarla birlikte, bir ticari mal, üreticiden alıcıya kadar nakledilirken sorumluluklar ve riskler birbirini takip etmektedir. Ticari malın alıcıya ulaşmasına kadar geçen çeşitli süreçler esnasında satış sözleşmesinde belirtilen niteliklerini yitirebildiği görülmektedir.

Bu noktada, organizasyon ve üretim proseslerindeki neticelerin dizayn şartlarını sağladığını göstermede, genel kabul gören kontrollere ve denetimlerlere ihtiyaç doğmuştur.

Bu ihtiyacın kök sebebinde şu ihtimaller yer almaktadır:
  1. Malın gerçekten de şartnamesindeki niteliklerine uygun olarak ulaşıp ulaşmayacağı. Ulaşmaz ise sorumlusunun hangi taraf olacağı,
  2. Malın çıkış noktasında yapılabilecek hatalar: Ambalaj hatası, istif hatası, miktar hatası, sevkiyat hatası, kullanılan taşıtın uygun olmayışı, doğal olaylar... Malın kusurlu ya da hasarlı olması nedeni olarak bunlardan birinin öne sürülme olasılığı,
  3. Kusur ya da hasarın nedeninin ne zaman, nerede, kimin tarafından saptanacağı,bu saptama yapılırken, buna konunun diğer ilgililerinin katılıp katılmayacağı,katılmazlarsa, bu saptamanın doğruluğunu kabul etmeme ihtimalleri, hata sorumlularına kanıt gösterilip gösterilemeyeceği,
  4. Limanlarda veya yükleme/boşaltma sahalarında bulunan tüm kişi ya da kuruluşların, malın gerektiğince korunabilmesi bakımından yeterli bilgiye ve deneyime ile sahip olamayabilecekleri,
  5. Malın asıl menfaat sahiplerinin çıkarlarını korumak için hiçbir özel çaba gösterilemeyebileceği,
  6. Sigorta teminatı kapsamında olmayan bir hasar ya da kayıp gerçekleşirse, bu durumda zararın asıl sorumlusunu saptamanın ve zararı tazmin etmesini sağlamanın olanaklı olup olmayacağı,
  7. Tüm bunlardan ötürü sadece ilgili malın asıl menfaat sahiplerinin zarar göreceği,
  8. Malın üzerinde asıl menfaat sahipleri olan kişi ya da kuruluşların ileri sürecekleri itirazların ve düzenleyecekleri tutanakların ya da raporların, tarafsız sayılmama ve diğer tarafları bağlayıcı olamama durumu,
  9. Firmanın profesyonel kadrosunda bu gibi sorunlar ya da aksaklıklar ile uğraşacak, şirket çıkarlarını koruyacak bir uzman kadro bulundurma gereksinimi ile karşı karşıya kalma,
  10. Böyle bir kadroya sahip olmanın getireceği ilave maliyet. 
 
İhraç veya ithal edilecek malların belirlenen miktar, kalite ve özelliklere uygun olup olmadığının, ambalajlama, etiketleme, yükleme, taşıma, teslim zamanı vb. koşullarına ne ölçüde uyulduğunun, satıcı veya alıcının talebine istinaden, uluslararası gözetim şirketi uzmanlarınca yapılan teknik inceleme sonucu bir rapora bağlanmasına gözetim denilmektedir.

Ekibimiz, müşteri gereksinimleri ve ilgili proje kapsamında, uygunluk değerlendirme, son kontrol, sevkiyat öncesi ve sevkiyat kontrolleri olmak üzere gerekli prosesleri kontrol etmekte, doğrulamakta ve şahitlik etmektedir.

Tüm süreç adımlarını müşteriye en kısa sürede raporlayarak, hem sahada hem de proje koordinasyon merkezinde izleyerek, sadece hizmet süresinde değil hizmet sonrasında da müşteriye en güncel bilgiyi iletilmektedir.

Paylaş