İmalat Gözetimleri

Müşteri adına yapılan imalatın/ürünün imalat ve/veya montaj sahasında projeye/sözleşmeye uygunluğunun kontrolünün yapılmasıdır.

  1. Personel kalifikasyonları ve Kalite dokümantasyonu dâhil olmak üzere, tesisin işletmesiyle ilgili olan organizasyonların denetimi
  2. İmalat öncesi hammadde kontrolü
  3. İmalat süresince kalitenin istenilen seviyede olması için üretim faaliyetlerinin kontrolü
  4. Malların, sevkiyatından önce kabul edilebilirliklerinin ve/veya akreditiflere uygunlukların kontrolü (Kalite Kontrolleri) ve testlere nezaret edilmesi

faaliyetlerini kapsar.

Paylaş