Yükleme ve Boşaltma Gözetimleri

Yükleme gözetimi, kontratta tanımlanan malların doğru, güvenli ve uygun nakil şartlarında sevkinin gözetimini kapsar.

  1. Yükleme ile alakalı dokümantasyonun kontrolü
  2. Kontratta belirtilen miktar, paketleme, markalamanın yükleme esnasında doğru olduğunun kontrolünün yapılması
  3. Yüklemenin, sevki yapılan mala zarar vermeyecek şekilde yapılıp yapılmadığının kontrolü
  4. Malzemenin yüklenip sevk edileceği alanın temizlik kontrolü

Paylaş