ISO 27001 Bilgi GüvenliğiBilgi varlıklarınızı korumanıza ve ilgili taraflara, özellikle de müşterilerinize güven vermenize yardımcı olur. Bu standart, Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemini oluşturmak, uygulamak, işletmek, izlemek, incelemek, sürdürmek ve geliştirmek için süreç yaklaşımını benimser.

ISO 27001, Bilgi Güvenliği Yönetimi Sisteminin faydaları

Bilgi Güvenliği Yönetimi Sisteminizin ISO/IEC 27001 ile belgelenmesinin kuruluşunuza şöyle yararları olur:

  • İç denetimlerinizin bağımsız bir şekilde sağlandığını gösterir ve kurumsal yönetişim ve iş devamlılığı gereksinimlerini karşılar.
  • Geçerli yasa ve düzenlemelere uygun davranıldığını bağımsız bir şekilde gösterir.
  • Sözleşmeden doğan gereklilikleri karşılayarak ve müşterilerinize bilgilerinin güvenliğine gösterdiğiniz özeni göstererek bir rekabet avantajı sağlar.
  • Bilgi güvenliği işlemleriniz, prosedürleriniz ve belgeleriniz biçimlendirilirken kurumsal risklerinizin gerektiği gibi tanımlandığını, değerlendirildiğini ve yönetildiğini bağımsız bir şekilde doğrular.
  • Üst yönetiminizin bilgilerinin güvenliğine olan taahhüdünü kanıtlar.
  • Düzenli değerlendirme işlemi performansınızı sürekli izlemenize ve geliştirmenize yardımcı olur.

Paylaş