Telsiz Yönetmeliği EğitimiEğitimin Adı

Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği (RED) (2014/53/EU) Eğitimi

Eğitimin Konusu

2014/53/EU Telsiz Ekipmanları direktifi kapsamında ilgili direktifin kapsamı, genel şartları ve ürünle ilgili CE test ve belgelendirme çalışmaları hakkında temel ve örnekli eğitim verilerek bu direktif üzerine çalışacak olan personelin temel bilgilendirilmesini sağlamaktır.

Eğitimin İçeriği

  1. Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği Ve Türkiyede Uygulamaları
  2. Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği Ve Temel Gerekleri
  3. Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği Klavuzu
  4. Telsiz Ekipmanları Yönetmeliğinin Diğer Yönetmeliklerle Uygulamaları
  5. Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği Harmonize Standartları
  6. Teknik Dosya
  7. AT Uygunluk Beyanı/Deklarasyonu

Paylaş